Keizerlijke Decreten......

De staatsgreep

In november 1799 pleegde Napoleon de staatsgreep , hij benoemde zichzelf tot eerste consul voor twee jaar en in 1804 voor het leven.

Code Napoleon

Op 21 maart 1804 werd de "Code Napoleon" ingevoerd, ook wel "Code civil" in Frankrijk en in 1809 In Nederland.

Code Napoleon was een Burgelijk Wetboek waar in stond dat iedereen gelijke rechten had. Het volk was tevreden want ze hadden nu eindelijk wat ze wilden: vrijheid, gelijkheid en broederschap (Liberté, égalité en Fraternité ) Alleen het verbod op handelingen en vervolging van homoseksuelen ontbrak. In 2003 stelde een Gentse rechtshistoricus vast dat deze wet vernieuwd moest worden waaronder het deel over homoseksuelen en homohuwelijken.

De kroning van Napoleon

Op 2 december 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf tot Keizer der Fransen in de kathedraal de Notre Dame.

Koning Lodewijk Napoleon

In mei 1806 besloot keizer Napoleon in plaats van een raadpensionaris in Nederland een koning te benoemen. Dat werd zijn broer Louis, later bekend als Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806-1810). De enige koning van Nederland die geen deel uitmaakte van het vorstenhuis Oranje-Nassau.

Continentaal stelsel in 1806

art 1 De Britse eilanden zijn in blokkadetoestand verklaard. 

art 2 Alle handel en alle verkeer met de Britse eilanden is verbroken... 

art 3 De handel met Engelse waren is verboden en alle waar die aan Engeland toebehoort of uit fabrieken of koloniën komt, zal in beslag worden genomen.[...]

art 7 Geen schip dat onrechtstreeks van Engeland of de Britse koloniën komt, of dat sedert de bekendmaking van dit decreet daar is geweest, zal in om het even welke haven worden binnengelaten.      

bron: D. Demoen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd. 1648/1715/1870. (Amsterdam, 1982).
Annexatie van Nederland in 1810
9 juli 1810 vaardigde Napoleon het decreet uit: "Holland is verenigd met het keizerrijk".Ruim een week eerder was Koning Lodewijk Napoleon onder druk van zijn keizerlijke broer afgetreden, hij werd niet "gezeglijk"genoeg bevonden.In 1810 werd Nederland geannexeerd door Napoleon. Charles-Francois Lebrun werd aangesteld als Gouverneur-Generaal. Napoleon verlangde van hem hard optreden maar heette in Nederland al gauw "de goede stadhouder". Lebrun arriveerde op 14 juli 1810 in Amsterdamn om de leiding te nemen. Hij was toe reeds 71 jaar oud.

Invoering van de Burgelijke Stand in de Lage Landen.

Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 wordt bepaald dat iedere inwoner van het Rijk verplicht is, wanneer er geen achternaam wordt gevoerd, er één te kiezen en binnen het jaar te laten registreren in een register van aanmening. In de Noordelijke provincies kende men in die tijd maar weinig achternamen dus moesten velen er zo snel mogelijk een kiezen. Toch waren er ook velen die het keizerlijk decreet negeerden en geen familienaam aannamen. Ook gebeurde het dat de aangenomen naam naar eigen inzicht werd gewijzigd. Uiteindelijk werd het allemaal wel erg bont  en moest Koning Willem I een Koninklijk Besluit (1825) uitvaardigen om aan deze praktijken een einde te maken.Bij wet werd nu bepaald dat alleen de Koning bevoegd was om een familienaam (geslachtsnaam) te wijzigen. Voor wijziging kwamen alleen onwelvoegelijke of bespottelijke namen in aanmerking. Bij het aannemen waren er nogal wat grapjassen die de bepaling niet serieus namen en de meest vreemde en soms zelfs pikante familienamen opgaven, zich niet realiserend wat zij  hun nageslacht aandeden. Ongeveer gelijktijdig werd de Burgelijke Stand ingevoerd, waardoor de mensen verplicht werden geboortes, huwelijken en overlijden aan te geven bij de gemeente. Voorheen kon men nog volstaan met een onschrijving in het kerkregister. Doordat Napoleon de Burgelijke Stand tot algemeen systeem voor het gehele rijk in het leven heeft geroepen is het nu een stuk gemakkelijker om na te gaan wie je voorouders waren en wat zij in hun leven hebben gedaan. 

 

Rechts rijden ingevoerd in 1794

 

Het rechts rijden is door Napoleon bedacht, omdat de meeste koeriers rechtshandig waren en zo met hun rechterhand hun paard kon "bedienen" met een zweep. En je zat dan dus links zodat je de tegenligger goed zag aankomen zodat je erlangs kon gaan zonder dat je voertuig beschadigde aan je tegenligger.

Agenda historisch weekend
Wist je dat?

1.In Nederland de Napoleontische Associatie der Nederlanden, bestaat, die tot doel heeft de Napoleontische geschiedenis te bestuderen.

Ook internationaal is er een organisatie die zich daar mee bezig houdt: de International Napoleonic Society. 

Jaarlijks houdt deze organisatie een congres ergens in de wereld. Ditmaal zal dit congres worden gehouden in Fort Kijkduin van 4 tot en met 8 juli 2011. Aanmelden? klik op Acueel !

 

2.....het logo ontworpen is door zichtwerk