200 jaar na Napoleon

Den Helder heeft haar positie als marinestad te danken aan Napoleon, die de zeehaven beschermde met een unieke stelling van forten en verbindingsdijken, nu nog steeds onlosmakelijk onderdeel van deze stad.

Op 9 september 1811 verscheen de volgende bekendmaking aan de bevolking...

De Maire van de Helder en Huisduinen brengt hier mede ter kennis van desselvs onderhoorige Ingezetenen, dat bij hem ontvangen is de officieele Kennisgeving van de Komst van Hare Keijzerlijke en Koninglijke Majesteiten binnen eenige Dagen in dit Departement, dat H.M.M.M. deze Gemeente met hunne Tegenwoordigheid zoude kunnen verëeren, zoo geeft de Maire voornoemd hier van Kennis aan de Ingezetenen, ten eijnde een iegelijk in de geleegenheid zij, zig voor deze Heugelijke aankomst voor te bereijden.

 

Napoleon Bonaparte, geboren op 15 augustus 1769 in Ajaccio op het eiland Corsica, bezocht van 15 tot 17 oktober 1811 Den Helder. Hij zag met eigen ogen hoe het gesteld was met de noordelijkste oorlogshaven in zijn Keizerrijk. Hij gaf opdracht tot de bouw van de verdedigingswerken om Den Helder. Het uiteindelijke ontwerp voor de bouw van deze fortificaties werd goedgekeurd op 4 maart 1812 door het Commite Central des Fortifications (Vestingplan H60). De Keizer vernoemde zijn te bouwen forten naar de voor hem gesneuvelde vertrouwelingen. Zo werd fort Kijkduin eerst fort Morland genoemd naar Kolonel F.L. Morland die in 1805 sneuvelde in de slag bij Austerlitz.  Twee weken na het bezoek van de Franse keizer werd bepaald dat uitsluitend Medemblik, Hellevoetsluis en Den Helder als oorlogshaven dienst zouden doen. Een week na de goedkeuring eiste Napoleon dat er haast werd gemaakt met de bouwwerkzaamheden aan het Marine-etablissement (de Werf), de forten l'Ecluse (Dirks Admiraal), Lasalle (Erfprins), Morland (Kijkduin) en een verbindingswal met een gracht (de Linie). Dat bleek niet mee te vallen want de aanvoer van de bouwmaterialen naar Den Helder was een zware opgave. 

 

Het resultaat was een imposante verdedigingslinie van forten, kustverdediging en verbindingswallen - De Linie - van ongeveer 5 kilometer lang.

 

Napoleon gaf tevens opdracht tot het uitwerken van een plan om een scheeps- en onderhoudswerf (Willemsoord) uit te werken.

 

Op initiatief van de Stichting Stelling Den Helder wordt in 2011 stil gestaan bij het bezoek van Napoleon aan Den Helder, 200 jaar geleden.


Het WebBuro en Zichtwerk leveren hier graag een bijdrage aan en zorgen voor de ontwikkeling van deze website, en het logo is een digitaal platform tot stand gekomen om activiteiten en evenementen te ondersteunen en te promoten..


Kijk en ontdek op de volledige agenda welke activiteiten en evenementen met het thema "Den Helder, 200 jaar na Napoleon" worden georganiseerd, via ons contactformulier kunt u ons bereiken of om meer informatie verzoeken. 

 

Tenslotte, gebruik van het logo is alleen toegestaan als uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de Stichting Stelling Den Helder. www.stichtingstellingdenhelder.nl

 

Agenda historisch weekend
Wist je dat?

1.In Nederland de Napoleontische Associatie der Nederlanden, bestaat, die tot doel heeft de Napoleontische geschiedenis te bestuderen.

Ook internationaal is er een organisatie die zich daar mee bezig houdt: de International Napoleonic Society. 

Jaarlijks houdt deze organisatie een congres ergens in de wereld. Ditmaal zal dit congres worden gehouden in Fort Kijkduin van 4 tot en met 8 juli 2011. Aanmelden? klik op Acueel !

 

2.....het logo ontworpen is door zichtwerk